Monday, February 23, 2015

Identity Server 5.0 User Account Recovery / User Account lock and unlocking


This article I'm gonna discuss about account registration methods, for the demo purpose I am going to use WSO2 IS 5.0.0 , InfomationRecovery sample (shared here with) which is hosted in Tomcat

Setting up IS 5.0.0
 • Update below parameters  wso2is-5.0.0\repository\conf\security\identity-mgt.properties
Identity.Listener.Enable=true
Notification.Sending.Enable=true
Notification.Expire.Time=7200
Notification.Sending.Internally.Managed=true
Authentication.Policy.Enable=true
Authentication.Policy.Account.Lock.On.Failure=true
Authentication.Policy.Account.Lock.On.Failure.Max.Attempts=2
Authentication.Policy.Account.Lock.Time=2

 • You need to configure the email sender and here we use the axis transport Sender. Following configureation needs to be done in the axis2.xml file located in the Identity Server installation under <is_home>/repository/conf/axis2 directory. Uncomment the following and give your email details.

<transportsender class="org.apache.axis2.transport.mail.MailTransportSender" name="mailto">
<parameter name="mail.smtp.from">wso2demomail@gmail.com</parameter> 
    <parameter name="mail.smtp.user">wso2demomail@gmail.com</parameter> 
    <parameter name="mail.smtp.password">mailpassword</parameter> 
    <parameter name="mail.smtp.host">smtp.gmail.com</parameter> 
    <parameter name="mail.smtp.port">587</parameter> 
    <parameter name="mail.smtp.starttls.enable">true</parameter> 
    <parameter name="mail.smtp.auth">true</parameter> 
</transportsender>
 • You also can configure the email format and confirmation code urls in the email-admin-config.xml under <is_home>/repository/conf/email directory. For password recovery sending email you need to have a email template type as “passwordReset”. Following shows a sample configuration.

 • Start IS server
 • Map Account Recovery Clam as given below • Start Tomcat or any Application server, deploy war file (project can be found from here)
 • Click user registration
 • Configure IS for SP please see image


 • Once click from Registration will be direct to SSO page
 • Recover password if forgot..
3 comments:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  nước cờ trên bàn thương lượng
  mbp
  erg
  nghịch lý
  chi square test
  nghệ thuật nói chuyện
  coase
  thuyết kỳ vọng
  chiến thắng con quỷ trong bạn
  cân bằng nash

  Từ góc độ chính trị thì Cao tốc An Quế có tác dụng lớn đối với phát triển kinh tế khu vực Đông Nam, tác dụng khó có thể tưởng tượng. Bất cứ lãnh đạo nào khí lựa chọn cũng phải suy nghĩ kỹ càng.

  Hơn nữa Tân Châu có ưu thế vận chuyển đường sông. Sông Thương Lãng và Mông Giang đều hợp lại ở Tân Châu, sau đó tiến vào Trường Giang. Chỉ cần nạo vét thì tàu vài trăm tần từ Trường Giang có thể tiến vào Tân Châu. Qua đó việc vận chuyển đường sông về hàng hóa của tỉnh cũng tăng mạnh.

  Mà ngày sau khi Cao tốc An Quế thông xe thì từ An Đô có thể chạy tới Tân Châu, Liễu Châu, Nam Ninh đến Bắc Hải hoặc Khâm Châu, tiến ra biển. Đây là con đường ngắn nhất nhanh nhất từ tỉnh ra biển, cũng là con đường nối thẳng với khu vực Đông Nam Á.

  Liễu Đạo Nguyên hít sâu một hơi, đây là một cuộc chiến tranh không tiếng súng. Y tin rằng sau khi quy hoạch giao thông của tỉnh An Nguyên được đưa ra, các thành phố như Miên Châu, Kiến Dương, Đường Giang, Tân Châu, Vinh Sơn, Lô Hóa đều muốn điên lên, không ngừng chạy lên tỉnh. Xây dựng cao tốc này trước, đó sẽ là cơ hội đi trước vài năm.

  Trong thời đại phát triển rất nhanh này, mỗi ngày đã đáng quý nữa là vài năm. Liễu Đạo Nguyên tin lãnh đạo của hai thành phố Kiến Dương, Miên Châu cũng đều nóng lòng như mình.

  - Chánh Dương, tôi cũng không khách sáo. Cao tốc An Quế đối với Tân Châu là quan trọng nhất, hơn tất cả các hạng mục khác. Tôi dù không làm Bí thư Tân Châu cung phải để Cao tốc An Quế làm trước.
  Liễu Đạo Nguyên kiên quyết nói:
  - Đây là cơ hội ngàn năm với Tân Châu. Nếu không thể bắt được thì tôi xấu hổ với mấy triệu dân chúng Tân Châu.

  ReplyDelete